De wettelijke aantekening van de website

The website is edited by:

SARL LE MEDIEVAL – 120, Impasse du Médiéval – 07220 Saint-Thomé – France
Directeur publicatie: Lynda Ruiz

Realisatie, hosting en onderhoud: Indigo Theory – 120, Route de Bessas – 07150 Vagnas – France

Intellectueel eigendom

De algemene structuur, teksten, afbeeldingen, stil of bewegend, ge-uploaden elementen, wetenschap, en alle andere onderdelen van de website SARL LE MEDIEVAL zijn het exclusieve eigendom van SARL LE MEDIEVAL. Elke overname, deels of in zijn geheel, zonder nadrukkelijk voorafgaand toestemming van SARL LE MEDIEVAL is absoluut verboden en wordt beschouwd als een misdrijf, welk conform de artikelen L.335-2 en volgende uit het wetboek van Intellectueel Eigendom zal worden bestraft.

De merken en andere logo’s op de website zijn het eigendom van SARL LE MEDIEVAL of van derde met nadrukkelijke toestemming om deze te gebruiken. Elke overname, deels of in zijn geheel, van de merken en/of logo’s, zonder nadrukkelijke toestemming van SARL LE MEDIEVAL is strafbaar, conform artikel L.713-2 en volgende uit het wetboek van Intellectuele eigendommen.

Links naar de website

Het plaatsen van een link naar de website van SARL LE MEDIEVAL benodigd voorafgaande schriftelijke toestemming van SARL LE MEDIEVAL. Verder staat geen van de websites met een link naar deze site onder toezicht van SARL LE MEDIEVAL. SARL LE MEDIEVAL kan dus nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de websites waarnaar een link is vermeld, en wijst alle aansprakelijkheid af betreffende de inhoud en het gebruik van die websites.

Persoonlijke gegevens

Conform de wet van 6 januari 1978 i.v.m. de informatie, archief en vrijheden, is voor deze website een verklaring afgelegd bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : in opbouw. U beschikt over het toegangsrecht en rectificatierecht van persoonlijke gegevens die u betreffen. U kunt dit recht op elke moment gebruiken door contact op te nemen via mail of schrijven met: Camping Le Médiéval – 120, Impasse du Médiéval – 07220 Saint-Thomé – France.